Beste Waterpoorters,

Zoals jullie hebben kunnen horen en lezen, duren de maatregelen tegen het coronavirus in ieder geval voor een deel langer dan 6 april. Evenementen blijven tot 1 juni verboden. Op korte termijn besluit het kabinet of ook de andere maatregelen verlengd worden.

De KNKV heeft op basis van de besluiten van het kabinet al besloten de rest van het lopende seizoen alle wedstrijden te annuleren. Kijk voor meer informatie: https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates.

In aansluiting hierop komen ook alle al aangekondigde Waterpoortactiviteiten te vervallen. Ook de voorjaars Algemene Ledenvergadering moeten we helaas annuleren. Wel zullen wij de begroting nog aan de leden voorleggen. Dat doen we op een later moment, in combinatie met de nog in te plannen seizoensafsluiting, die we nog wel willen organiseren. Zo hopen we het seizoen toch nog op een aardige manier met elkaar af te sluiten.

Wij wachten de besluiten van het kabinet, naar verwachting 31 maart a.s., af. Op basis daarvan gaan we kijken of we nog korfbalactiviteiten voor jullie op kunnen zetten.

Het is jammer dat we het korfbalseizoen op deze manier moeten eindigen, maar helaas is er geen andere keuze. Laten we hopen dat we met elkaar straks weer vol goede moed een nieuw seizoen in kunnen. Wij hopen jullie dan allemaal weer te zien! Tot dan: blijf gezond, wees voorzichtig, let op elkaar en zorg goed voor jezelf en anderen!

Hartelijke groet namens het bestuur,

Harco Zwaan