Sinds een groep enthousiastelingen in 1971 “korfbalvereniging De Waterpoort” oprichtte is deze Sneeker korfbalclub uitgegroeid tot een gezellige en sportieve vereniging voor jong en oud.

Lid worden

  Aanmelden

  U aanmelden als lid kan via het onderstaande digitale aanmeldingsformulier. Dit komt dan automatisch bij de ledenadministratie terecht. Of download het formulier hier en lever het zelf in bij de ledenadministratie via ledenadministratie@waterpoort-sneek.nl.

  Algemene gegevens nieuw lid

  Voornaam en Achternaam:*

  Geslacht:*
  ManVrouw

  Geboortedatum:*

  Adres:*
  Straat + Huisnummer

  Postcode:

  Stad

  Telefoon:

  Mobiele telefoon:

  E-mailadres:*

  Categorie informatie

  Lid categorie:*

  Ik wil mezelf of u als ouder/verzorger aanmelden voor vrijwilligerswerk:*
  Denk hierbij aan: een bardienst draaien, kantine schoonmaken, bij een jeugdactiviteit helpen en nog veel meer.
  Voor een compleet overzicht van alle taken kunt u terecht bij het bestuur.

  JaOp een later moment

  Het fundament van onze vereniging wordt bepaald door de inzet en samenwerking van onze vrijwilligers.

  Betalingsinformatie en machtiging tot automatische incasso

  Rekeningnummer IBAN:*

  t.n.v.:*

  Te:*

  Huidige plaats:*

  Huidige datum:*

  Handtekening:*

  Akkoord*
  Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden van aanmelding en het privacybeleid.

  Toestemmingsverklaring voor KV De Waterpoort:*

  Mijn persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, ect.) voor de ledenadministratie van onze vereniging.Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen ivm wedstrijden en/of toernooien.Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op diverse verenigingsmedia (verenigingswebsite en verenging social media.Het opnemen van mijn foto in Sportlink = KNKV ledenadministratie.Mijn persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en emailadres) via hun afgeschermde digitale gegevensbronnen beschikbaar te stellen zodat de daarvoor aangestelde vrijwilligers, zoals trainers e.d. mij kunnen benaderen.

  Voor het goed functioneren van onze vereniging is het noodzakelijk dat wij de beschikking hebben over jouw persoonsgegevens en deze verwerken. We willen je immers graag informeren over verenigingszaken, sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook is het noodzakelijk om speelschema’s en wedstrijduitslagen te delen via diverse media. Soms delen we ook foto’s en/of filmpjes van jou op diverse media, dit vaak ter promotie van onze vereniging of om kleur te geven aan het verenigingsleven. Met dit formulier vragen wij je toestemming om ook jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden te gebruiken. Ook vragen wij je toestemming voor het gebruik van je pasfoto (noodzakelijk voor je Digitale Spelerskaart) en ander beeldmateriaal (wedstrijdregistratie, teamfoto e.d.). Ik geef KV De Waterpoort toestemming voor de hierboven aangekruiste gegevensverwerkingen. Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe, andersoortige gegevensverwerkingen vraagt onze vereniging mij opnieuw om toestemming.

  Pasfoto:

  (Let op! bestand niet groter dan 1024kb)

  Voornaam en Achternaam:*

  Geboortedatum:*

  Huidige datum:*

  LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger dan 16 jaar dient deze verklaring door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger ondertekend te worden.

  Voornaam en Achternaam ouder/wettelijk vertegenwoordiger

  Handtekening

  Korfballen bij De Waterpoort!

  Wil je ook zo graag korfballen bij De Waterpoort, maar je weet niet hoe jij je moet aanmelden? Zoek dan niet verder want je bent op de juiste pagina! Met dit seizoen tien jeugdteams en drie seniorenploegen kent KV de Waterpoort op het moment bijna 160 leden. Deze leden zijn verdeeld over de Kangoeroe Klup (voor de allerjongsten, vanaf drie jaar) verschillende welpen- (6-9 jaar), pupillen- (9-13 jaar) en aspirantenteams (13-16 jaar) die samen de jeugdafdeling vormen. Daarnaast beschikt de club over een juniorenteam voor 16-18 jarigen. De seniorenafdeling bestaat uit een aantal recreatieteams en natuurlijk wordt er ook op niveau (zaal 1e klasse en veld 1e klasse) gespeeld door het vlaggenschip van de vereniging. In totaal kent de vereniging drie seniorenteams. Ervaring is echter totaal geen vereiste, iedereen is welkom.

  Kangoeroeklup

  Allereerst kan je vanaf je vierde jaar al een beetje komen snuffelen bij de grootste korfbalclub van Nederland. Dit kan je doen bij de Kangoeroeklup, waar je spelletjes met de bal doet, leert vangen, rennen, springen, schieten en samen te spelen met je vriendjes. De Kangoeroeklup is elke zaterdagochtend van 09.00 tot 10.00. Maar voordat je voor ‘het echie’ mee gaat doen, mag je maar liefst drie keer gratis komen meetrainen om te kijken of je het écht leuk vindt. Als je graag een keertje komt kijken, kan je contact opnemen met Janneke Kreeft of Jack de Graaf  via het e-mailadres: kangoeroeklup@waterpoort-sneek.nl

  Competitiewedstrijden

  Kinderen vanaf zes jaar tot aan de senioren spelen competitiewedstrijden. Hiervoor train je één of twee keer in de week en speel je een wedstrijd op zaterdag. In welke leeftijdscategorie je gaat korfballen, hangt af van de leeftijd op 1 oktober van het betreffende seizoen (bekijk hier in welke leeftijdscategorie je valt).

  Wil je ook een keertje een training meedoen om te kijken of je korfbal leuk vindt, of wil je meer informatie hebben over het lid worden bij KV De Waterpoort? Dan kun je contact opnemen met de volgende personen:

  Nick Huitema of Paul Damstra voor de categorieën D, E en F jeugd: jeugdtc@waterpoort-sneek.nl
  Voor de senioren met … …. : seniorentc@waterpoort-sneek.nl

  U aanmelden als lid van KV De Waterpoort kan via het aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u invullen bij het tabblad aanmelden of hier downloaden.

  Als lid van KV De Waterpoort bent u gebonden aan de volgende regels:

  • Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni (lidmaatschapsjaar). Maar als u bijvoorbeeld in november lid wordt, dan loopt het huidige seizoen van november tot en met 30 juni.
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 1 mei van het lidmaatschapsjaar bij de ledenadministratie. Zonder schriftelijke opzegging vóór 1 mei van het lidmaatschapsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.
  • U betaalt contributie. Dit gaat gespreid in 4 termijnen via automatische incasso. Leden die de vereniging niet hebben gemachtigd, dienen zelf te zorgen voor betaling van de volledige contributie vòòr 1 september.; zie ook de pagina “Contributie”

  Geef wijzigingen in uw adres of andere gegevens altijd door aan de ledenadministratie ( ledenadministratie@waterpoort-sneek.nl). Als u vragen heeft over het lidmaatschap kunt u ook altijd bij het secretariaat terecht. De contactgegevens vindt u onder het menu-item contact in het hoofdmenu.

  Wijziging lidmaatschap

  Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid of donateur kunnen alleen aan het einde van een lidmaatschapsjaar plaatsvinden. Wijzigingen van niet-spelend lid naar spelend lid of recreant kunnen gedurende het gehele lidmaatschapjaar plaatsvinden. De contributie wordt herberekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.

  Privacy

  KV De Waterpoort verwerkt uw gegevens in een bestand, dat ook aan de korfbalbond (KNKV) wordt verstrekt. Binnen KV De Waterpoort wordt de ledenlijst bovendien door verschillende commissies gebruikt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens verstrekt aan derden (bedrijven en/of instellingen)!

  Contributie Senioren 2021-2022 Contributie Kledingfonds Totaal
  Senioren Competitielid €223,50 €17,50 €241,00
  Algemeen reserve €146,00 €0,00 €146,00
  Trainingslid €95,00 €0,00 €95,00
  Basislid €39,00 €0,00 €39,00

  Basislid:
  Basisleden hebben toegang tot de ledenvergaderingen en alle andere activiteiten van K.V. de Waterpoort.

  Trainingslid:
  Trainingsleden kunnen aansluiten bij de training van de midweek en andere trainingsleden. Bij afwezigheid van de midweek kan er getraind worden met andere trainingsleden. (Hierop geldt een uitzondering in de zaal, daar is geen ruimte beschikbaar als de midweek een thuiswedstrijd speelt. Dan kan er dus niet getraind worden.) Verder kun je meedoen aan alle andere activiteiten van K.V. de Waterpoort.

  Algemeen Reserve:
  Algemeen Reserves (AR) hebben dezelfde rechten als trainingsleden en kunnen daarboven indien nodig en mogelijk meespelen in één van de seniorenteams.
  Verder kun je meedoen aan alle andere activiteiten van K.V. de Waterpoort.

  Senioren Competitielid:

  Met dit lidmaatschap maak je deel uit van een competitieteam, train je en speel je wedstrijden in de reguliere competitie van de KNKV. Verder kun je meedoen aan alle andere activiteiten van K.V. de Waterpoort.

  Contributie jeugd 2021-2022 Contributie Kledingfonds Totaal
  Junioren €147,50 €8,00 €155,50
  Aspiranten €123,00 €8,00 €131,00
  Pupillen €96,00 €8,00 €104,00
  Kangoeroe Klup €39,00 €0,00 €39,00

  Het lidmaatschap bij K.V. de Waterpoort ga je aan voor de duur van (minimaal) een verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli van het ene jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het verenigingsjaar loopt dus parallel aan een korfbalseizoen.

  De contributie wordt in juli in rekening gebracht. Leden die de vereniging hebben gemachtigd om de verschuldigde contributie automatisch te incasseren, betalen gespreid in 4 termijnen. De contributie wordt dan automatisch rond 1 juli, rond 1 oktober, rond 1 januari en rond 1 april van de opgegeven rekening afgeschreven. Leden die de vereniging niet hebben gemachtigd, dienen zelf te zorgen voor betaling van de volledige contributie vòòr 1 september.

  Lidmaatschap opzeggen

  Als je een lidmaatschap aan het eind van een lopend verenigingsjaar wil opzeggen, dan moet dit schriftelijk gedaan worden via ledenadministratie@waterpoort-sneek.nl

  Opzeggen moet 2 maanden voor het einde van het verenigingsjaar, dus voor 1 mei. Wil je jouw lidmaatschap voor het komende seizoen opzeggen, dan moet dit dus schriftelijk voor 1 mei. Zonder schriftelijke opzegging vóór 1 mei van het lidmaatschapsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

  Als je het type lidmaatschap wil wijzigen, dan moet dit ook voor 1 mei 2022 schriftelijk gemeld worden bij het secretariaat. Na 1 mei worden opzeggingen of wijzigingen niet meer geaccepteerd en ben je weer een volledig verenigingsjaar lid en houd je hetzelfde type lidmaatschap.

  In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn drie verschillende regelingen die, ervoor kunnen zorgen dat gezinnen een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van deelname aan sportieve en sociaal-culturele activiteiten.

  Stichting Leergeld Nederland

  Stichting Leergeld Nederland heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.

  Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Stichting Leergeld Nederland is : “Alle kinderen mogen meedoen”.

  Meer informatie:
  www.leergeld.nl
  info@leergeld.zwf.nl

  Jeugdsportfonds

  Het Jeugdsportfonds biedt kinderen van financieel niet draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s) een kans te gaan sporten. Omdat het fonds voor hen een lidmaatschap of sportartikelen betaalt, kunnen deze kinderen lid worden van een sportclub.

  Motto van het Jeugdsportfonds is: “Alle kinderen moeten kunnen sporten”.

  Meer informatie:
  www.jeugdfondssportencultuur.nl
  friesland@jeugdfondssportencultuur.nl

  Bijdrageregeling minima

  Logo Gemeente Súdwest-Fryslân

  In de gemeente Súdwest-Fryslân bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt zijn op het gebied van sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

  Hoe aanvragen? U kunt uw aanvraag digitaal indienen via de website www.gemeentesudwestfryslan.nl. Ook kunt u het aanvraagformulier voor de Bijdrageregeling minima opvragen bij de verschillende gemeenteloketten. Bij dit loket kunt u ook terecht met vragen over de Bijdrageregeling minima. De gemeente Súdwest-Fryslân is telefonisch bereikbaar op het nummer: 0515 – 489000.

  Activiteiten

  Jeugdkamp 2023

  30 juni @ 15:00 - 2 juli @ 17:00