Het Praatvak

Het Praatvak2019-04-17T12:27:02+02:00

Het Praatvak is het clubgebouw van de vereniging. De naam van het huidige clubhuis op Sportcentrum Schuttersveld is dezelfde als die van het eerste verenigingsgebouw van De Waterpoort op ’t Kaatsland. Dit gebouw deed van 1987 tot 2002 dienst als clubhuis van De Waterpoort. In 2006 opende het huidige Praatvak haar deuren, direct naast het kunstgrasveld van de vereniging. De openingshandeling van de kantine werd uitgevoerd door erevoorzitter Job Benedictus.

Het clubgebouw is 125m2 groot en is uit te breiden met eenzelfde ruimte aan de zijde van de atletiekvereniging. In totaal bieden beide ruimtes samen plaats aan meer dan 200 personen. Achter de kantine ligt een nieuwe uitgebreide horecakeuken, die op zaterdagen wordt bemand door vele vrijwilligers die werken volgens de eisen van de Drank & Horecawet.

Openingstijden

Het clubgebouw van De Waterpoort is, met uitzondering van evenementen en activiteiten, alleen tijdens de zomerperiode geopend.
De onderstaande openingstijden zijn indicatief.

Maandag          18.00 – 20.00 uur*
Dinsdag            19.30 – 23.00 uur
Woensdag         gesloten
Donderdag       19.30 – 23.00 uur
Vrijdag             19.30 – 23.00 uur
Zaterdag           09.00 – 01.00 uur
Zondag             gesloten

* in verband met training RTC Friesland U13

We vragen jou om

 • Je sporttassen te plaatsen op de daartoe bestemde rekken in de gang.
 • Je om te kleden in de kleedkamers.
 • De kleedkamers na gebruik schoon achter te laten (materialen hiervoor zijn aanwezig).
 • De dug-outs na training en/of wedstrijd schoon achter te laten.
 • Je afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.
 • Niet op het kunstgrasveld te roken, te eten, te drinken.
 • Je alleen met het voorgeschreven schoeisel op het kunstgrasveld te begeven.

Alcohol

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank ergens anders te nuttigen dan in de kantine of op het terras bij de kantine.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  • Personen jonger dan 18 jaar.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis hiervan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Als tijdens de schenktijden van de kantine 25 % of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.
 • Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt indien dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Sluitingstijd

 • Een half uur voor de sluitingstijd van de kantine worden er geen consumpties meer verkocht.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Vrijwilligers

 • Barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Alleen barvrijwilligers mogen zich achter de bar begeven.
 • Ben je ingedeeld voor een bardienst en kun je niet, zorg dan zelf voor vervanging en geef het door aan de betreffende coördinator.
 • Het is niet toegestaan consumpties weg te geven.

KV de Waterpoort is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andersoortige schade aan (in bewaring gegeven) goederen. Inlevering van waardevolle spullen geschiedt op eigen risico.

Wifi-netwerk Veld

De kantine van KV de Waterpoort beschikt sinds april 2009 over een eigen WIFI-netwerk! Je kunt gebruik maken van het netwerk in het Praatvak zelf, maar ook buiten op het veld. De dekking is tot aan de overzijde van het veld betrouwbaar. Het gebruik van de internetverbinding is gratis.

Wifi-netwerk Zaal

In de Schuttersveldhal is een openbaar netwerk aangelegd. Dit netwerk kan door iedereen gratis en zonder wachtwoord worden opgeroepen in de zaal en in het restaurant. De naam van dit openbare netwerk is Schuttersveld.

Afgelopen wedstrijd

De Waterpoort
De Waterpoort
17
THUIS
De Wâlden
De Wâlden
15

Activiteiten

Seizoensopening 19/20

24 augustus @ 14:00 - 25 augustus @ 01:00

Spelregelbewijs verplicht