K.V. de Waterpoort gaat voor een sportklimaat waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Maar het kan voorkomen dat iemand dat niet zo ervaart. In het geval van ongewenst gedrag kun je terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon. Zij biedt een luisterend oor en verwijzen je indien nodig door naar de juiste persoon om jou verder te helpen.

• Gerda Broekate

Gedragscodes

KV De Waterpoort verwacht en verlangt van haar bestuursleden, sporters, trainers/begeleiders en scheidsrechters en officials, dat zij deze gedragscode en overige richtlijnen kennen en toepassen.

Gedragscode voor bestuurders

Gedragscode voor sporters

Gedragscode voor trainers coaches en begeleiders

Gedragscode voor scheidsrechters en officials