Beste Waterpoorters,

Het is bijna zomervakantie 2021. Wat een bizar seizoen hebben we achter rug! Nauwelijks gekorfbald, gelukkig nog wel een beetje getraind, maar niet veel. Geen verenigingsactiviteiten zoals feestjes en toernooitjes. Het was stil op het Schuttersveld. Maar we lijken de goede kant op te gaan met de coronacijfers en beetje bij beetje kunnen we steeds meer. Het is mooi om te zien met hoeveel enthousiasme er weer getraind wordt. En hoe fijn is het dat we deze maand nog een paar wedstrijdjes kunnen korfballen!

Algemene ledenvergadering
Tegen het einde van dit rare seizoen zijn er nog enkele dingen die wij als bestuur met jullie willen delen. Te beginnen met de algemene ledenvergadering. Wegens de coronabeperkingen is er evenals in het najaar van 2020 ook dit voorjaar geen ledenvergadering geweest. Wij gaan er vanuit dat we in oktober dit jaar wel weer een ALV kunnen houden. Op die vergadering presenteren we de nieuwe begroting voor het seizoen 2021/2022. We kunnen in ieder geval melden dat we weer een sluitende begroting hebben en dat er geen contributieverhoging doorgevoerd hoeft te worden. Wie nu al de begroting wil inzien, kan zich melden bij het bestuur. Ook als je bezwaar hebt tegen de voorgestelde gang van zaken, kun je je wenden tot het bestuur.

Vacatures
Op de website van de vereniging staan nog steeds vacatures. Om als vereniging goed te kunnen draaien, hebben we mensen nodig voor de jubileumcommissie, kledingcommissie en sponsorcommissie. Ook zoeken we een scheidsrechterscoördinator en een actiescoördinator. Op de site kun je meer over die functies lezen. We roepen als bestuur alle leden en ouders van (jeugd)leden op om samen de schouders eronder te zetten. Een vereniging draait op vrijwilligers en zonder de inzet van ons allemaal wordt het lastig. Dus kijk of er iets is wat jij voor de club kunt doen en meld je aan bij het bestuur. Mocht je eerst meer informatie willen, ook dan kun je bij één van de bestuursleden terecht.

Behalve de bovenstaande vacatures ontstaat er ook een vacature in het bestuur. De bestuursfunctie voor de technische portefeuille, die nu nog wordt ingevuld door Martijn Barendsen, komt beschikbaar. Martijn heeft aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie niet goed meer kan combineren met zijn andere activiteiten binnen de vereniging. Daarvoor hebben wij als bestuur alle begrip en wij bedanken Martijn voor zijn geweldige inzet in de afgelopen jaren. Mocht je interesse hebben in deze mooie bestuursfunctie, meld je dan bij de voorzitter.

Seizoensafsluiting
Zoals al gezegd, we hebben een raar seizoen achter de rug en we hebben elkaar niet of nauwelijks op het korfbalveld getroffen. Waar er normaal gesproken om het weekend veel sportiviteit en gezelligheid op en rond het veld was, bleef het dit seizoen leeg. Des te meer reden om het seizoen toch gezamenlijk af te sluiten. Dat kan helaas nog niet met de traditionele barbecue, maar we organiseren wel leuke en sportieve activiteiten voor de jeugd- en seniorenteams. Dat doen we op zaterdag 26 juni, ’s ochtends voor de jeugd en ’s middags voor de senioren. Meer informatie hierover volgt nog.

Kantine
Sinds de laatste versoepeling mogen sportverenigingen hun kleedkamers en kantines weer openen. Dat betekent dat we na het sporten dus weer kunnen douchen en dat we een drankje kunnen halen in de kantine. Wel gelden er nog regels, zoals de onderlinge 1,5 meter afstand en wie in de kantine is, moet zitten. De korfbalkantine is dus open bij wedstrijden, maar met een beperkt assortiment. De keuken is niet open. De kantine sluit een uur na de laatste activiteit met als uiterste sluitingstijd 22.00 uur.

Vooruitblik
Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, gaan we er vanuit dat we met ingang van het nieuwe korfbalseizoen weer gewoon kunnen korfballen. Wij kijken als bestuur dus uit naar een nieuw, normaal en spetterend korfbalseizoen, ín het jubileumjaar van K.V. de Waterpoort! Wij hebben er zin in. We hopen jullie nog te treffen op zaterdag 26 juni en voor daarna wensen wij jullie allemaal een hele fijne zomer!

Harco Zwaan, Riët Voogd, Remko Burgstra, Hessel Dijkstra, Martijn Barendsen