Van dinsdag 11 juni t/m zaterdag 15 juni 2019 collecteert K.V. de Waterpoort voor het Oranjefonds. Het Oranjefonds zet zich in om de betrokkenheid in de samenleving te bevorderen en onze vereniging draagt hier graag haar steentje aan bij.

Door deel te nemen aan deze collecteweek kunnen wij, als vereniging, een verschil maken voor Nederlanders die in een sociaal isolement zitten of dreigen te raken. De afgelopen jaren heeft dit mooie bedragen opgeleverd voor Het Oranjefonds én tevens ook voor onze clubkas. Het Oranjefonds beloont ons namelijk voor de inzet met de helft van de opbrengst. De andere helft gaat naar sociale projecten in de provincie waar gecollecteerd is. Zo wordt alle opbrengst lokaal besteed.

Om een indicatie van het collectegebied te geven: we collecteren onder andere in de wijken De Zwette, de Bomenbuurt, Harinxmaland en Duinterpen in Sneek. We zijn op zoek naar circa 25 vrijwilligers die een aantal straten voor hun rekening willen nemen. Vele handen maken licht werk, dus geef je op als collectant en meld je hier aan.
Collectanten krijgen tijdig een collectebus en hun collectegebied thuis. Mocht er een voorkeur zijn voor een bepaalde wijk, geef dat dan aan.

Alvast bedankt voor jullie inzet!