Beste Waterpoorter,

Het bestuur van KV de Waterpoort nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering aanstaande woensdagavond 8 november 2023. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in onze kantine ‘Het Praatvak’ op sportcentrum Schuttersveld te Sneek. Om 20.00 uur start de vergadering.

De definitieve agenda voor deze ledenvergadering volgt nog per mail. Noteer deze datum wel alvast in uw agenda en wij hopen u dan in ieder geval te mogen begroeten!

Met sportieve groet,
Het Bestuur