Waterpoort F1 – CSL F1

Waterpoort F2 – De Wâlden F2

Waterpoort E1 – Heerenveen E2 2

Waterpoort E2 – LDODK E1

Waterpoort E3 – Deinum E1

Waterpoort D1 – Mid Fryslân D4

Waterpoort A1 – Harich A2