Op woensdagavond 27 oktober 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Op welke wijze deze vergadering zal plaatsvinden hangt af van de ontwikkelingen rondom de coronaregels. Op het moment van schrijven gaan we er vanuit dat deze fysiek doorgaat en plaatsvindt in de kantine van de vereniging. Aanvangstijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De definitieve agenda voor deze ledenvergadering volgt nog per mail. Noteer deze datum wel alvast in uw agenda en wij hopen u dan in ieder geval te mogen begroeten!

Met sportieve groet,
Het Bestuur