In de vergadering werd afscheid genomen van twee bestuursleden, Gerda Broekate en Yvonne IJsebaard. Beiden ontvingen als dank voor hun werkzaamheden bloemen. Aangezien Janneke Boersma als derde bestuurslid niet aanwezig kon zijn heeft zij op een ander moment deze bloemen in ontvangst mogen nemen. Wij danken als vereniging alle drie voor hun inzet en diensten. Natuurlijk hopen we jullie nog vaak te zien op sportcomplex “Het Schuttersveld”.