Dit bedrag is opgehaald met dank aan alle leden en familie, vrienden en kennissen van de leden van KV de Waterpoort. De actie van de Rabobank was dit jaar iets anders van opzet dan voorgaande jaren. Leden konden nu meerdere stemmen uitbrengen op meerdere verenigingen met elk hun eigen gekozen doel.

KV de Waterpoort had de inrichting van de kantine er als doel aan gekoppeld. De vereniging wil hierbij graag meewerken aan de wensen van de leden, maar hier is wel geld voor nodig. Ook de opbrengst van de Grote Clubactie zal hiervoor ingezet worden. Ideeën hiervoor zijn welkom en kunnen kenbaar gemaakt worden aan Tialda Bakker of aan het bestuur.

De cheque werd onlangs dankbaar in ontvangst genomen door onze penningmeester Remko Burgstra op een speciaal door de Rabobank hiervoor georganiseerde avond. Nogmaals dank aan alle inzet hiervoor en volgend jaar gaan we er weer voor!