Beste ouders/verzorgers,

Het huidige seizoen loopt ten einde, wat betekent dat de commissie technisch beleid (CTB) druk bezig is geweest met de indelingen van de teams voor aankomend seizoen. Op basis van de leeftijden, verhouding jongens/meisjes, groepsgrootte etc zijn de teams samengesteld. De trainers/coaches zijn nog niet bekend, deze indeling volgt spoedig.

Voor aankomend seizoen zijn er de volgende teams gevormd:

Indeling F1 – speelt bij seizoensstart geen competitie, streven is dat dit in de zaal wel het geval is!

 

Zoë
Ewoud
Jade

 

Indelingen E-selectie als geheel, op basis van leeftijden worden de teams verdeeld in E1, E2, E3 en E4.

Maike
Felien
Matthias
Thijs
Pepijn
Vajenn
Yska
Jinte
Jesse
Leroy
Emma
Fardau
Mathijs
Ruben
Thijmen
Marin Anne
Marije
Christiaan
Daan

 

D-selectie als geheel, op basis van een selectieprocedure volgt indeling D1 en D2.

 

Anna
Anne
Brian
Donna
Eline
Hieke
Isa
Jessica
Jonathan
Laura
Marije
Martijn
Maud
Mees
Milan
Pien
Ricardo
Ruben
Steyn
Silke
Yenthe

 

B1-Selectie blijft ongewijzigd.

Sylvia
Nienke
Yoniec
Meike
Nynke
Naëmi
Eeke
Sanne
Mirthe
Ilse

 

De E’s worden ingedeeld op basis van leeftijden, dit omdat alle E-teams moeten voldoen aan een gemiddelde leeftijd. Het worden dus gemengde groepen. Net als afgelopen seizoen zullen de E’s in ‘blokken’ trainen, wat betekent dat ze gemengd trainen, maar aan het eind van de training weer als team afsluiten. De indeling van de nieuwe E-teams volgt spoedig.

De D-jeugd zal bestaan uit een D1 en D2, deze ploegen worden op basis van ‘selectie’ ingedeeld. Er worden selectie-momenten gepland waarbij het de bedoeling is dat de spelers op basis van inzet en kwaliteiten geselecteerd worden. De selectie wordt bepaald door trainers van De Waterpoort en krijgen daarbij objectieve input van enkele korfbaldieren van buiten de vereniging.
Er is besloten dat de D1 wedstrijdkorfbal gaat spelen op hoofdklasse-niveau. Dit houdt in dat de D1 ploeg tijdens de wedstrijden verplicht moet bestaan uit 4 heren en 4 dames. Dit betekent overigens niet dat de indeling in beton gegoten zit, er zijn tijdens het seizoen waar nodig wisselingen mogelijk.
De gehele D-selectie traint vanaf volgend seizoen, net als de E-teams, in ‘blokken’.
Vanaf aankomende dinsdag, 8 juni, om 18:30 traint de gehele ‘nieuwe’ D- selectie een keer in de week in nieuwe samenstelling ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Deze trainingen worden gegeven door de huidige trainers van de D1, samen met Rob Kreeft (trainer selectie/CTB) en Dennis Lingsma (trainer A1).

De huidige C1 wordt op basis van leeftijd volgend seizoen B1. Dit team blijft qua indeling onveranderd.

Op de website, www.waterpoort-sneek.nl , komen de indelingen tot zover te staan. Bij de E en D dus nog niet ingedeeld in een team, maar wel in categorie E/D.
Mochten er vragen zijn dan kunt u zich wenden tot Rob Kreeft (CTB) – 06-15394573

namens het bestuur en CTB,
Martijn Barendsen