Beste Waterpoorters,

Afgelopen dinsdag hebben jullie kunnen horen en zien dat het kabinet de maatregelen rondom het Coronavirus verder heeft aangescherpt. Een stap die helaas nodig was om de snelle verspreiding tegen te gaan. Laten we hopen dat de maatregelen zoals ze nu gelden, voldoende effect geven, zodat we niet in een nog grotere lock-down terecht komen.

De aangescherpte maatregelen treffen helaas ook ons. Sinds woensdag 16 oktober zijn alle amateurcompetities, dus ook de korfbalcompetities, stilgelegd. We kunnen dus geen wedstrijden meer spelen. De laatste wedstrijden op het veld voor de senioren en nog een paar jeugdteams komen helaas te vervallen.

Trainingen
Trainingen kunnen nog wel doorgaan. Voor de jeugd verandert er feitelijk niets: de aangekondigde zaaltrainingen gaan gewoon door volgens het bekend gemaakte schema. Wel blijft gelden dat er bij de jeugd ouder dan 12 jaar anderhalve meter afstand gehouden moet worden. De seniorenteams kunnen ook nog blijven trainen, zij het in aangepaste vorm. Hoe dat eruit komt te zien, daar komen we zo snel mogelijk op terug.

Wedstrijden
Zoals gezegd, er worden voorlopig geen wedstrijden gespeeld. Dat geldt voor senioren en jeugd. Voor de jeugd geldt dat zij wel onderling wedstrijdjes zouden mogen spelen. Onze technische commissie kijkt nu of we op de thuis-zaterdagen iets voor de jeugdteams kunnen doen. Daarover volgt later meer informatie.

ALV
Volgens de huidige maatregelen mogen er maximaal 30 personen in een binnenruimte zitten, zolang de onderlinge afstand gehandhaafd kan blijven. Desalniettemin vinden wij het als bestuur niet verstandig een fysieke ledenvergadering te beleggen in de huidige tijd. Daarom willen we jullie als leden voorleggen de ALV in verkorte vorm digitaal te doen, waarbij we vooral de financiële stukken willen behandelen. Dat zijn de balans over het afgelopen seizoen en de begroting voor het lopende seizoen. Die digitale ALV zou dan op 28 oktober, 20.00 uur plaatsvinden, waarschijnlijk via Teams, Skype of Zoom. Graag horen wij welke leden belangstelling hebben voor zo’n digitale ALV. Graag je belangstelling kenbaar maken vóór dinsdag 20 oktober a.s. via secretaris@waterpoort-sneek.nl.

Tot slot
De ontwikkelingen met het coronavirus gaan snel. In tegenstelling tot de eerste golf raakt de tweede golf onze regio nu ook. Wij kunnen ons voorstellen dat je je er niet prettig bij voelt om op dit moment veel op het sportveld of in de sporthal te zijn. Mocht je je als speler, trainer of anderszins in deze tijd niet op je gemak voelen om te trainen of training te geven, schroom dan niet om dat bij één van de bestuursleden aan te geven. Het persoonlijk welbevinden is nu even belangrijker dan trainen.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, bel, app of mail dan met iemand van het bestuur. Blijf gezond, wees voorzichtig, let op elkaar en zorg goed voor jezelf en anderen!

Hartelijke groet,
Harco Zwaan, Riët Voogd, Remko Burgstra, Hessel Dijkstra en Martijn Barendsen
Bestuur K.V. de Waterpoort