Vetrouwenscontactpersoon

Vetrouwenscontactpersoon2018-10-30T10:14:50+02:00

Veilig sportklimaatWaar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel van die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. Soms zitten problemen of gevoelens dieper.

Wanneer kan de vertrouwenspersoon je helpen?

Het vertrouwen in elkaar is er niet of er is angst om over het probleem te praten. Problemen kunnen over jezelf gaan maar het kan ook zijn dat jij je zorgen maakt over iemand anders. De vertrouwenspersoon kan je dan misschien helpen. Deze wil altijd naar je luisteren en samen met jou een manier proberen te vinden om het probleem op te lossen. Vertrouwenspersonen zullen nooit over jou en jouw verzoek met anderen praten als je dat zelf niet wilt. Bij KV De Waterpoort moet jij je veilig kunnen voelen!

Het is wel eens moeilijk om te bepalen wat nou wel en wat niet normaal is. Wat zeker niet normaal is zijn de volgende zaken:

 • Discriminatie;
 • Pesten;
 • Machtsmisbruik;
 • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie;
 • Diefstal;
 • Drugsgebruik op het korfbalterrein;
 • Wetsovertredingen;
 • Overtredingen van de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Maar, ook wanneer jouw probleem een andere is dan in bovenstaand rijtje staat vermeld, is er de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te benaderen. Geen enkel probleem is het niet waard om opgelost te worden: de vertrouwenspersoon wil graag proberen hieraan een bijdrage te leveren.

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor leden van of andere betrokkenen bij de vereniging, die met ongewenst gedrag binnen de vereniging wordt geconfronteerd;
 • De persoon/personen in kwestie bij te staan en te adviseren, bijvoorbeeld bij het formuleren van een klacht;
 • De persoon/personen in kwestie, voor zover nodig en gewenst, te verwijzen en/of te begeleiden naar gespecialiseerde hulpinstanties;
 • Op verzoek van de klager te bemiddelen;
 • Het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren, gericht op het voorkomen van ongewenst handelen en het mogelijk ontstaan van ongewenste situaties;
 • Het verzorgen van voorlichting ter zake;
 • Alle andere werkzaamheden die in direct verband staan met de uitoefening van de taken.

Vertrouwelijkheid en verslaglegging

Alle zaken die bij de vertrouwenspersoon worden aangekaart worden vertrouwelijk behandeld. Er worden alleen derden (waaronder het bestuur) op ongeanonimiseerde wijze ingelicht over zaken, wanneer de betrokkene(n) hiervoor duidelijk toestemming geven.

De vertrouwenspersoon brengt in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering een geanonimiseerd verslag uit aan het bestuur en brengt bij iedere melding de secretaris van de vereniging op de hoogte (tevens geanonimiseerd). De secretaris kan aan het bestuur voorleggen in een specifiek geval te beslissen de vertrouwelijkheid op te heffen. Hiervoor is zwaar wegende indicatie nodig, bijvoorbeeld wanneer het gaat om (persoonlijke) veiligheid of het begaan van een strafbaar feit.

Neem contact op

De vertrouwenspersoon binnen De Waterpoort is Zwaantje Terpstra. Je kunt een afspraak met haar maken via zwaantje@waterpoort-sneek.nl, via dat adres kun je ook een andere algemene vraag aan haar voorleggen. Je krijgt binnen drie werkdagen altijd een antwoord.

Zwaantje is rond de thuiswedstrijden van De Waterpoort 1 te vinden op het sportpark, schiet haar gerust aan. Het telefoonnummer van Zwaantje kun je vinden op het mededelingen bord in de kantine, uit privacyoogpunt vermelden we dit liever niet op onze website.

Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

Afgelopen wedstrijd

De Waterpoort
De Waterpoort
17
THUIS
De Wâlden
De Wâlden
15

Activiteiten

Seizoensopening 19/20

24 augustus @ 14:00 - 25 augustus @ 01:00

Spelregelbewijs verplicht