Kledingfonds

Kledingfonds2017-08-15T16:20:18+02:00

Het kledingfonds van de vereniging is ingesteld op de Algemene Ledenvergadering om een professionele uitstraling van de vereniging te waarborgen. Uniformiteit, kwaliteit en herkenbaarheid in kleding zijn hierbij van belang.

Verplichte Bijdrage

Alle spelende leden dragen jaarlijks een verplicht vast bedrag bij aan het fonds. Vanuit het kledingfonds worden wedstrijdshirts in een teamtas voor alle in de competitie uitkomende teams bekostigd. Indien zich een sponsor aandient kan tevens worden overgegaan tot de verstrekking van presentatiepakken voor de hoogst spelende seniorenteams. De kleding blijft in alle gevallen eigendom van de vereniging. De bijdrage aan het kledingfonds wordt automatisch in rekening gebracht op de factuur voor de jaarlijkse contributie.

De bijdragen voor het kledingfonds zijn vastgesteld op:

  • Senioren: €17,50
  • Jeugd: €8,–

Beheer

Het fonds wordt beheerd door de penningmeester van de vereniging en de verstrekking en beheer van de kledij komt voor rekening van de kledingcommissie. Deze commissie bestaat uit:

  • Joke de Graaf
  • Yvonne IJsebaart

Afgelopen wedstrijd

De Waterpoort
De Waterpoort
17
THUIS
De Wâlden
De Wâlden
15

Activiteiten

Seizoensopening 19/20

24 augustus @ 14:00 - 25 augustus @ 01:00

Spelregelbewijs verplicht