Bijdrageregelingen

Bijdrageregelingen2018-10-30T10:17:06+02:00

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn drie verschillende regelingen die, ervoor kunnen zorgen dat gezinnen een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van deelname aan sportieve en sociaal-culturele activiteiten.

Stichting Leergeld Nederland

Stichting Leergeld Nederland heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.

Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Stichting Leergeld Nederland is : “Alle kinderen mogen meedoen”.

Meer informatie:
www.leergeld.nl
stichtingleergeldsneek@live.nl

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds biedt kinderen van financieel niet draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s) een kans te gaan sporten. Omdat het fonds voor hen een lidmaatschap of sportartikelen betaalt, kunnen deze kinderen lid worden van een sportclub.

Motto van het Jeugdsportfonds is: “Alle kinderen moeten kunnen sporten”.

Meer informatie:
www.jeugdsportfonds.nl
friesland@jeugdsportfonds.nl

Bijdrageregeling minima

Logo Gemeente Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Fryslân bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt zijn op het gebied van sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

Hoe aanvragen? U kunt uw aanvraag digitaal indienen via de website www.gemeentesudwestfryslan.nl. Ook kunt u het aanvraagformulier voor de Bijdrageregeling minima opvragen bij de verschillende gemeenteloketten. Bij dit loket kunt u ook terecht met vragen over de Bijdrageregeling minima. De gemeente Súdwest-Fryslân is telefonisch bereikbaar op het nummer: 0515 – 489000.

Afgelopen wedstrijd

De Waterpoort
De Waterpoort
17
THUIS
De Wâlden
De Wâlden
15

Activiteiten

Seizoensopening 19/20

24 augustus @ 14:00 - 25 augustus @ 01:00

Spelregelbewijs verplicht