Contributiegelden

Contributiegelden2019-03-24T10:05:22+02:00

 

Contributie 
2018 – 2019

Senioren

Junioren

Aspiranten

Pupillen

Basisleden

Algemeen reserve

Kangoeroe Klup

Contributie

219,00

144,50

120,50

94,50

38,00

143,00

38,00

Kledingfonds

17,50

8,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

236,50

152,50

128,50

102,50

38,00

143,00

38,00

De contributie wordt in juli in rekening gebracht. Leden die de vereniging hebben gemachtigd om de verschuldigde contributie automatisch te incasseren, betalen gespreid in 4 termijnen. De contributie wordt dan automatisch rond 1 juli, rond 1 oktober, rond 1 januari en rond 1 april van de opgegeven rekening afgeschreven. Leden die de vereniging niet hebben gemachtigd, dienen zelf te zorgen voor betaling van de volledige contributie vòòr 1 september.

Opzeggen lidmaatschap tijdens seizoen

Het lidmaatschap kan alleen per einde verenigingsjaar beeindigd worden. Een verenigingsjaar eindigt op 30 juni. Het is dus niet mogelijk om het lidmaatschap eerder dan 30 juni te beeindigen. Dit betekent dat leden die gedurende het seizoen stoppen, de volledige contributie dienen te voldoen.

Tevens blijft bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap de verplichting tot betalen van contributie bestaan tot en met het daaropvolgende verenigingsjaar. Opzegging van het lidmaatschap per einde verenigingsjaar dient vòòr 1 mei van het lopende verenigingsjaar te worden voldaan.

De reden dat de vereniging dit ‘strenge’ contributiebeleid voor haar leden hanteert is de volgende:

Voorafgaand aan ieder seizoen maakt de vereniging een begroting van kosten en opbrengsten. Het is hierbij voor de vereniging ieder jaar weer een uitdaging om een sluitende begroting en uiteindelijk een sluitend financieel resultaat te krijgen. Veel kosten zijn voorafgaand aan het seizoen al bepaald door inhuur van hallen, opgave van competitieteams, etcetera. Deze kosten zijn door de vereniging halverwege het seizoen niet terug te draaien. Als leden halverwege het seizoen stoppen en de contributie niet voldoen, schiet de vereniging er financieel bij in. De contributieopbrengsten worden hierdoor immers lager, terwijl de kosten gelijk blijven.

Bovenstaande en verdere voorwaarden en regels met betrekking tot het lidmaatschap en de betaling van contributie zijn opgenomen in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement (HR). Het HR is op te vragen bij het bestuur.

Afgelopen wedstrijd

De Waterpoort
De Waterpoort
17
THUIS
De Wâlden
De Wâlden
15

Activiteiten

Seizoensopening 19/20

24 augustus @ 14:00 - 25 augustus @ 01:00

Spelregelbewijs verplicht