Algemeen

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Personen 13jr.en ouder houden voor en na afloop van de training onderling 1,5m afstand;
 • Desinfecteer je handen voor en na afloop van het bezoek aan de accommodatie;
 • Schud geen handen;
 • Schreeuwen en zingen is niet toegestaan;
 • Toeschouwers zijn bij trainingen niet toegestaan.

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht;
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeventijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Trainers houden 1,5 m afstand bij spelers van 13 jaar en ouder.
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten.