Kledingfonds

Kledingfonds 2017-08-15T16:20:18+00:00

Het kledingfonds van de vereniging is ingesteld op de Algemene Ledenvergadering om een professionele uitstraling van de vereniging te waarborgen. Uniformiteit, kwaliteit en herkenbaarheid in kleding zijn hierbij van belang.

Verplichte Bijdrage

Alle spelende leden dragen jaarlijks een verplicht vast bedrag bij aan het fonds. Vanuit het kledingfonds worden wedstrijdshirts in een teamtas voor alle in de competitie uitkomende teams bekostigd. Indien zich een sponsor aandient kan tevens worden overgegaan tot de verstrekking van presentatiepakken voor de hoogst spelende seniorenteams. De kleding blijft in alle gevallen eigendom van de vereniging. De bijdrage aan het kledingfonds wordt automatisch in rekening gebracht op de factuur voor de jaarlijkse contributie.

De bijdragen voor het kledingfonds zijn vastgesteld op:

  • Senioren: €17,50
  • Jeugd: €8,–

Beheer

Het fonds wordt beheerd door de penningmeester van de vereniging en de verstrekking en beheer van de kledij komt voor rekening van de kledingcommissie. Deze commissie bestaat uit:

  • Joke de Graaf
  • Yvonne IJsebaart

Scheidsrechters

11:00 Waterpoort B1 - Feike Talen
10:00 Waterpoort C1 - Lisa Huitema
10:00 Waterpoort D1 - Ellen Krekt
09:00 Waterpoort F1 - Wytze Oppenhuizen
12:00 Waterpoort B1 - Hessel Dijkstra
11:00 Waterpoort C1 - Hans Huitema
10:00 Waterpoort D1 - Laura v/d Kuijlen
09:00 Waterpoort F1 - Ienke Nak

Activiteiten

De Waterpoort 1 – Hoogkerk 1

23 september @ 15:30 - 17:00

Oktoberfest

23 september @ 18:00 - 23:30

Feestavond

7 oktober @ 20:00 - 23:30