Huisregels

Huisregels2017-08-21T12:11:15+02:00

We vragen jou om

 • Je sporttassen te plaatsen op de daartoe bestemde rekken in de gang.
 • Je om te kleden in de kleedkamers.
 • De kleedkamers na gebruik schoon achter te laten (materialen hiervoor zijn aanwezig).
 • De dug-outs na training en/of wedstrijd schoon achter te laten.
 • Je afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.
 • Niet op het kunstgrasveld te roken, te eten, te drinken.
 • Je alleen met het voorgeschreven schoeisel op het kunstgrasveld te begeven.

Alcohol

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank ergens anders te nuttigen dan in de kantine of op het terras bij de kantine.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  • Personen jonger dan 18 jaar.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis hiervan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Als tijdens de schenktijden van de kantine 25 % of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.
 • Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt indien dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Sluitingstijd

 • Een half uur voor de sluitingstijd van de kantine worden er geen consumpties meer verkocht.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Vrijwilligers

 • Barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Alleen barvrijwilligers mogen zich achter de bar begeven.
 • Ben je ingedeeld voor een bardienst en kun je niet, zorg dan zelf voor vervanging en geef het door aan de betreffende coördinator.
 • Het is niet toegestaan consumpties weg te geven.

KV de Waterpoort is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andersoortige schade aan (in bewaring gegeven) goederen. Inlevering van waardevolle spullen geschiedt op eigen risico.

Afgelopen wedstrijd

De Waterpoort
De Waterpoort
17
THUIS
De Wâlden
De Wâlden
15

Activiteiten

Spelregelbewijs verplicht